Hlavní tepnou dnešní dopravy je Radlická ulice.

Radlická ulice - hlavní tepna dnešní dopravy
Do budoucna je počítáno s radiálou od Plzeňské dálnice D5 po městský okruh, která na západě Prahy v již zprovozněné části nese název Rozvadovská spojka. Tato radiála převezme část tranzitní dopravy z Plzeňské ulice.

Od roku 1988 je v Radlicích doprava zajištěna metrem a od Smíchova sem vede tramvajová trať Smíchov - Radlice. Stanice metra byla budována od r. 1984 do r. 1988, kdy byla na podzim zprovozněna. Při budování stanice metra Radlické došlo ke zničení velké části starých Radlic. Vznikl zde i autobusový terminál.