Radlice se poprvé objevují roku 1283, kdy je král Václav II. daroval své chůvě.

Historická mapa Radlic
Po několik století patřily Radlice s přestávkami staroměstskému klášteru sv. Anny, dokud nebyl klášter roku 1785 zrušen. Poté Radlice připadly Schwarzenberkům.
Již ve středověku zde byly vysazeny vinice a chmelnice. V průběhu 19. stol. v Radlicích vzniklo několik průmyslových závodů jako mlékárna, cihelna, vápenka a další.

Radlice byly malou vesnicí až do roku 1922, kdy se Radlice staly okrajovou čtvrtí hlavního města Prahy. Na začátku 80. let došlo k velkým změnám. Do té doby se v Radlicích stavěly jen rodinné domy.
Výstavba metra si vynutila přestavbu. Byly zbořeny staré Radlice a na jejich místě byl postaven autobusový terminál a plavecký bazén. Z doby starých Radlic zůstala zachována kaplička sv. Jana Nepomuckého a radlický židovský hřbitov směrem na Dívčí hrady. Náhrobky na hřbitově jsou z 18., 19. a začátku 20. stol.